Menu

Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op het loyaliteitsprogramma DVN Puntenplein (inclusief de bijbehorende webshop) van DVN Regie BV (hierna: ‘Puntenplein’). In dit Privacybeleid informeert DVN Regie u over wijze waarop DVN Regie uw persoonsgegevens verwerkt. Door u in te schrijven voor het Puntenplein en/of aankopen te doen in de webshop geeft u DVN Regie toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken.

DVN Regie adviseert u om en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

Artikel 1 - Verantwoordelijke

DVN Regie BV gevestigd te Leusden en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32161261 (hierna: ‘DVN Regie’) is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. DVN Regie heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke Persoonsgegevens worden verwerkt

1. Om u in te schrijven voor het Puntenplein en/of in de webshop producten of diensten te kunnen bestellen dient u eerst een account aan te maken. Voor het aanmaken van uw account dient u de volgende persoonsgegevens in te vullen:
a) naam
b) e-mailadres

In aanvulling op voorgaande kunt u, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:
c) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) verzekeringsnummer
f) informatie met betrekking tot uw diabetes (bijvoorbeeld lidmaatschap Diabetesvereniging Nederland)

2. DVN Regie leert graag over haar doelgroep en houdt in dit kader het klik-, zoek- en surfgedrag van de bezoekers bij. Hiervoor maakt DVN Regie gebruik van IP-adressen en informatie uit cookies. Voor meer informatie over de cookies verwijst DVN Regie u graag naar het cookiestatement [hyperlink].

Artikel 3 –  Voor welk doel verwerkt DVN Regie uw persoonsgegevens

DVN Regie gebruikt de in artikel 1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

i. Algemeen contact in het kader van het Puntenplein
DVN Regie gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten.

ii. Afwikkelen van bestellingen
Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de bestelling, levering en betaling van de door u in de webshop bestelde producten en diensten.

iii. Accountgegevens
De persoonsgegevens uit uw account worden gebruikt om de door u gespaarde of ingewisselde punten en uw bestelling in de webshop te verwerken.

iv. Beveiliging van uw account
Uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. U kunt uw inloggegevens altijd via uw account wijzigen.

v. Anoniem statistisch onderzoek
DVN Regie gebruikt geanonimiseerde transactiegegevens voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek naar en analyses op algemene trends in aankoopgedrag in de webshop. Op basis van deze onderzoeken kan DVN Regie de website, het Puntenplein en het assortiment in de webshop verbeteren.

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden.

Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

vi. Verstrekken van informatie aan Deelnemende organisaties
Indien u in de webshop producten of diensten van Diabetesvereniging Nederland en eventuele andere organisaties waarmee DVN regie samenwerkt (hierna: ‘Deelnemende Organisaties’) koopt zal DVN Regie, als dat noodzakelijk is, uw naam, adresgegevens en e-mailadres aan deze Deelnemende organisaties verstrekken voor de afwikkeling van uw bestelling.

vii. E-mailmarketing

DVN Regie gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail nieuwsbrieven en voor u interessante informatie of aanbiedingen van DVN Regie en/of de Deelnemende organisaties te sturen, tenzij u heeft aangegeven deze e-mail niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Artikel 4 - Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt DVN Regie uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

DVN Regie kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruikmaken van andere dienstverleners, die uitsluitend als bewerker zullen optreden. Met deze bewerker sluit zij een bewerkersovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de bewerker verplicht om de bepalingen uit het Privacybeleid na te leven.

Artikel 5 - Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens

U mag de persoonsgegevens die DVN Regie over u heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. U heeft het recht haar te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Verwijderingen of aanpassingen kunt u ook zelf, via uw account, uitvoeren.

Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier en het telefoonnummer vermeld op de website.

Na de beëindiging van uw account zal DVN Regie uw persoonsgegevens automatisch verwijderen.

Artikel 6 - Beveiliging

DVN regie spant zich naar redelijkheid in om de website en systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zij treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL).

Artikel 7 – Hyperlinks

Voor uw gemak bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Op deze websites is het privacybeleid van deze derden van toepassing. DVN Regie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.

Artikel 8 - Wijziging privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de Website en/of per e-mail aan u bekend gemaakt. DVN Regie adviseert u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Artikel 9 - Vragen en verzoeken

Voor vragen of verzoeken over ons Privacybeleid kan contact worden opgenomen met de klantenservice via het contactformulier en telefoonnummer op de website

Leusden, 26 juli 2015